France Pirc - Prebegao iz NDH na oslobođenu teritoriju

France (Franjo) Pirc je rođen u Sloveniji 22. januara 1899. godine u Sodražici kod Ribnice.

U Austrougarskoj vojsci je završio oficirsku školu. U Vojsci Kraljevine Jugoslavije završio je izviđačku, pilotsku i lovačku školu.

Pred Drugi svetski rat bio je komandant Drugog lovačkog puka, kojim je komandovao i u Aprilskom ratu.

Puk se nije posebno istakao, iako je bio naoružan modernim lovcima “Me-109” i “Hoker- Hariken”, bazirajući na aerodromima oko Kragujevca, pasivno se držao.

Avioni ovog puka su uništeni na zemlji, da ne bi pali u ruke neprijatelju. Do danas nije razjašnjeno zašto se ovaj puk pasivno držao u Aprilskom ratu. Postoje svedočanstva pojedinih učesnika aprilskih zbivanja o njegovom opstruktivnom delovanju (ne delovanju) u toj ulozi.

U literaturi piše da je France Pirc sarađivao sa NOP od 1941. godine, prema drugim podacima on je preleteo iz Kragujevca u Zemun (zarobljen je posle sletanja na a. Zemun, ali je ubrzo oslobođen) i, iako Slovenac po nacionalnosti, priključio se vazduhoplovstvu NDH.

Prema knjizi „Čuvari našeg neba” (str. 327) France Pirc je 21. oktobra 1943. godine preleteo avionom FL-3 iz vazduhoplovstva NDH na oslobođenu teritoriju kod Bugojna. Zbog ovog, ustaše su mu zverski pobile sve članove uže porodice.

U NOVJ je bio ubrzo postavljen na dužnost načelnika Vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ. Dužnost Komandanta Vazduhoplovstva JA vršio je od 29. oktobra 1944. godine do 09. avgusta 1945. godine, a od 09. avgusta 1945. pa do 01. oktobra 1946. godine, dužnost Komandanta JRV, kada je kao general-major prešao u diplomatsku službu. Do 1948. godine bio je ambasador u Argentini, kada se izjasnio za Informbiro.

Priznat mu je čin pukovnika 1943. godine, a u čin general-majora unapređen je 1. septembra 1944. godine. Umro je 22. juna 1954. godine u rodnom mestu, gde je i sahranjen. (prema nekim izvorima sahranjen je u Ljubljani ili Beogradu)

Pratite Portal Dnevni Puls na Viberu!

Dnevni Puls/udruzenjepvlps.org