O redakciji

Dnevni Puls je portal najbitnijih domaćih i stranih vesti iz različitih polja delovanja ljudskog društva. Rezultat je velikih napora njegovih kreatora i novinara sa iskustvom, koji su sistematizovali znanja iz raznih sfera i prezentovali svojim čitaocima.

U eri informatičkih tehnologija, koja je produkovala sve veći broj novinskih portala koji su zasitili tržište sa informacijama od sekundarnog značaja, Dnevni Puls je preuzeo na sebe zadatak i odgovornost, da do naših čitalaca dođu samo objektivne, nepristrasne i najbitnije informacije.

Dnevni Puls vam nudi, kvalitetnu i brzu pretragu vesti.

Takođe, bitno je napomenuti, da pored iskusnih novinara, u našem timu se nalaze IT stručnjaci različitih obrazovnih profila, koji brinu o vašoj i našoj bezbednosti prilikom boravka na sajtu.

Dnevni Puls je produkt, znanja, odricanja i marljivog rada, a čitaoci su naš pokretač. S tim u vezi, želimo istaći da ćemo u budućnosti stremiti da ispunimo vaše potrebe i očekivanja.

Hvala vam na ukazanom poverenju,

Autori