Grci počiniše zločine nad Srbima i postadoše Srbska braća

Obično neki tvrde da je Srbija podelila sa Grčkom tadašnju Makedoniju i da u delu koji je pripao Grčkoj živeli samo Grci i ako je možda bilo malo Slovena to su onda bili Bugari a ne Srbi.

Međutim, kada malo pogledate staru štampu vidite da to nije bilo tako. Ovde vidimo da su to bili čisti Srbi, da su i srpska država i srpski narod znali i brinuli za njih, rekao bih, mnogo više nego Tito o „Egejskim Makedoncima“ posle Drugog svetskog rata. Ovde možete da pročitate članak iz lista „Vreme“ od 28. XII 1925. na prvoj strani.

Hvala Mićku Krstiću na ovom svedočanstvu o našem narodu u Lerinu, Kosturu i drugim srpskim gradovima pod grčkom okupacijom.

Slike masovnih ubistava – genocida nad Srbima Makedoncima u oblasti Egejske Makedonije.

Ovde pre 1878. gotovo da nije bilo nijednog Grka. Prema popisu iz 1912. Grci su bili manjina u čitavoj Egejskoj Makedoniji, pa čak i u samom Solunu.

Zaboravljeni grčki zločini nad autohtonim srbskim življem tokom građanskog rata od 1946. do 1949. godine. Ovo je bila završna faza etničkog čišćenja Srba u Egejskoj Makedoniji koji na tom prostoru žive milenijumima.

Zločini su nastali za vreme komunističke pobune protiv grčke vlade.

Istorijat popisa stanovništva:

1904. (turski popis):

Srbi pravoslavni – 896.494 (oko 85%)

1912. (grčki popis):

Srbi/Makedonski Sloveni (pravoslavni) – 326.426,
Srbi/Makedonski Sloveni (muslimani) – 41.000
Turci – 295.000
Grci – 234.000
Jevreji – 60.000
Vlasi – 50.000
Cigani – 30.000
Albanci – 9.000

1913. (grčki popis):

Makedonski Sloveni (pravoslavni) – 370.371
Turci – 274.052
Grci – 236.755
Jevreji – 68.206
Vlasi – 44.414
Cigani – 25.302
Albanci – 15.108
ostali – 8.019

1920. (grčki popis):

Srbi/Makedonski Sloveni (pravoslavni) – 500.000

1949. (grčki popis):

Srbi/Makedonski Sloveni (pravoslavni) – 195.395

Danas (grčki popis):

Srbi/Makedonski Sloveni – 0
Grci koji govore slovenskim jezicima – 10.000

Originalni članak sa svim dostupnim fotografijama možete pogledati na sledećem LINKU

Pratite Portal Dnevni Puls na Fejsbuku i Viberu!

Dnevni Puls/borbazaistinu.rs