Knjiga postanja - Sinovi Božiji su izrodili decu sa ćerkama ljudskim

Knjiga postanja, poglavlje 6:1-4, određeni Sinovi Božiji su izrodili decu sa ćerkama ljudskim. Zvali su ih Nefilimi i često se poistovećuju sa divovima.

Jedan od fascinantnih aspekata priče o Nefilima je način na koji su oni predstavljeni u kasnijoj hebrejskoj književnosti posle egzila.

Priča kako se pojavljuje u Knjizi čuvara, kasnije uključenoj u prvu Knjigu o Enohu, govori o takozvanim Čuvarima ili palim anđelima.

Smatralo se da je Knjiga čuvara bila veoma važno delo u zajednici hasida povezanih sa svicima sa Mrtvog mora pronađenim u Kumranu.

Termin „Setovi sinovi“ se nalazi u tri književna dela među svicima sa Mrtvog mora i igra važnu ulogu u priči.

U vreme pre Isusa Hrista, Setovi sinovi su se identifikovali sa Nefilima.

Knjiga Čuvara

Jedan drevni rukopis knjige pronađen među svicima sa Mrtvog mora datira na paleografskim osnovama u rani drugi vek pre nove ere.

Knjiga je nastala najmanje 200. godine pre nove ere, ali bi mogla biti mnogo starija.

Priča o Čuvarima ispričana u poglavljima 6-19 pripada još starijem delu Enohitske tradicije.

U Knjizi čuvara, priča o „Božijim sinovima“ koji su imali decu sa ćerkama ljudskim, koja se nalazi u Knjizi Postanja, mnogo je razrađena.

Pročitajte još:

Pošto biblijski prikaz Nefilima nalazi jasnog i određenog preteču ili prototip u velikom sumerskom heroju Gilgamešu, ne čudi što se Gilgameš pojavljuje kao jedan od divova u Knjizi divova.

Knjiga Divova samo proširuje priču koju već sadrži Knjiga Postanja, kao i prva knjiga Enoha, čiji su različiti teško dezintegrisani i razbijeni aramejski fragmenti pronađeni među svicima sa Mrtvog mora.

Gilgameš se pominje zajedno sa Hobabišem, verovatno Humbabom, i drugim divovima.

Pratite Portal Dnevni Puls na Fejsbuku i Viberu!

Dnevni Puls/Ancient Origins