Nemačka i treći pol! Totalno zastranili i dozvolili osnovcima

Prva zemlja u Evropi koja je prošle decenije, pored muškog i ženskog, uvela treći pol, Nemačka, priprema zakon po kome bi se i adolescent, sa navršenih 14 godina, izjašnjavao po tom pitanju.

Tu nije kraj, nemački tinejdžer će moći samostalno i protiv volje roditelja da bude tretiran hormonima ili čak operativno. U prevodu Nemačka dozvoljava treći pol. Novi propis predviđa da se pol „menja“ jednostavnim popunjavanjem formulara kod matičara. Stručna javnost u ovoj državi, međutim, povela je bitku protiv novog propisa, argumentujući svoj stav činjenicom da u biologiji postoje samo dva pola.

Kako su objasnili ministri za porodicu i zakonodavstvo u Berlinu, Liza Paus i Marko Bušman, svaki Nemac treba sam da odlučuje o polu, kao i imenu, i oba može da promeni kad god mu se prohte. Ovaj budući Zakon o samoodređivanju (samoodlučivanju), treba, kako su objavili tamošnji mediji, da zameni takozvani Transseksualni zakon iz 1980. godine koji je sada „retro“, jer LGBT osobe tretira kao ljude sa oboljenjem.

Nemačka naučnica, dr Mari-Luiz Folbreht, koju su na oštra koplja dočekali brojni kritičari, prebacujući joj da je neprijteljski nastrojena prema transrodnim osobama, iznela je zaključak koji je uzburkao duhove. Ona, u naučnom radu, tvrdi da kod ljudske vrste postoje samo dva pola koja se održavaju tokom celog života individue, dakle nisu promenljiva kategorija.

Njeno predavanje, koje je podiglo ogromnu prašinu, održano je na bis u okviru „Duge noći nauke“ na Humbolt univerzitetu u Berlinu, kao jedno od pedesetak planiranih. Bilo je to jedino zakazano, pa otkazano izlaganje, da bi se, na kraju, ipak održalo. Predavanje pod nazivom „Pol nije loš, seks, rod i zašto u biologiji postoje dva pola“ otkazano je posle protesta na koje je pozvao „Radni kružok kritičkih pravnica/ka“ na istom univerzitetu.

Kružok smatra da je teza Folbrehtove o samo dva pola nenaučna, vređa ljudsko dostojanstvo i da je zasnovana na mržnji prema „kvir i trans osobama“. Za koje on smatra da imaju treći pol i da Nemačka treba da im obezbedi ta prava.

Folbrehtova je otvorila pravu arenu za ratovanje argumentima i izjavama, koje to pretenduju da budu. Jedna od posledica u korist njene tvrdnje je apel pod naslovom „Dosta sa netačnim izveštavanjem javnih servisa!“

Potpisalo ga je 120 naučnika i lekara, a kasnije je, kako su izvestili nemački mediji, svoje parafe dodalo još 1.600 ljudi. U dokumentu stoji: „Mi, naučnici i lekari, tražimo od javnih medijskih servisa da istinito prezentuju biološke činjenice i naučna saznanja.

Zahtevamo da se prestane sa ideološkim tretiranjem teme transseksualiteta i da se prezentovanje bioloških stvari zasniva isključivo na činjenicama i nauci.

Potpisnici apela optužuju javne medijske servise u Nemačkoj da su, u službi trans i kvir lobija, doveli do toga da se broj dece i mladih koji su na tretmanu zbog poremećaja seksualnog identiteta za nešto manje od deset godina, uvećao za četvrtinu.

Lažna je tvrdnja da postoji mnoštvo polova, odnosno, međustupnjeva između muškarca i žene. Kvir i trans lobisti smatraju da biološki pol može da se promeni socijalnom identifikacijom sa tim polom – navode potpisnici apela.

U televizijskim emisijama, radijskim prilozima, na nalozima javnih servisa i društvenim mrežama, podstiče se ta „trans-euforija“, a „put u navodno pravo telo“ opisuje kao vrlo jednostavan i neizbežan.

Oni upozoravaju da mediji sugerišu deci da je prelazak u drugi seksualni identitet lak i bezbolan, što nije tačno: „Reč je o devojčicama koje se podvrgavaju hirurškom odstranjivanju grudi i materice i uzimaju medikamente koji sprečavaju razvoj primarnih i sekundarnih polnih karakteristika. A o mogućim i, delom nepopravljivim, telesnim i psihičkim posledicama takvih mera se ne govori.“

Jedan od inicijatora apela, ekspert za pitanja seksualnog identiteta, dr Aleksander Korte, rukovodilac Klinike za dečju i omladinsku psihijatriju minhenskog univerziteta „Ludvig Maksimilijan“, smatra da bi zakon koji omogućava da svako sam odredi svoj pol bio ogromna greška.

Korte ukazuje na novu opasnost koja se sada stvara i zbog koje se, između ostalog, naučnici odlučno protive predstavi prema kojoj su žene i muškarci samo društvene konstrukcije ili subjektivno doživljeni identiteti. Tekovine ženskog pokreta su ugrožene, dodaje, jer će „svaki muškarac moći da se pukom izjavom deklariše kao žena i prodre u zaštićene zone žena“.

Nemačka vlada odavno priprema zakon po kome bi svaka osoba sa navršenih 14 godina mogla da definiše svoj pol po sopstvenom nahođenju, jednostavnom izjavom. To je bez presedana, jer čak i po ovom pitanju neutralno orijentisani psiholozi ističu da dete ne može da sagleda posledice.

Upitnik 1.000 evra

Svako ko je želeo da „promeni“ pol u pasošu morao je do sada u Nemačkoj da priloži dva psihijatrijska izveštaja koji su podrazumevali odgovore na intimna pitanja, između ostalog, o masturbaciji. Uz to, trebalo je da obezbedi 1.000 evra za taksu.

Pratite nas na društvenim mrežama Fejsbuk i Telegram

Izvor: Mediji