Pakslovid - Fajzerov lek koji može izazvati smrtonosne krvne ugruške navodi se u studiji

Pakslovid Fajzerov broj jedan lek za kovid može imati opasne interakcije sa uobičajenim lekovima, pokazalo je najnovije istraživanje.

Pakslovid je dobio dozvolu za hitnu upotrebu u SAD u decembru prošle godine kao antivirusni lek za lečenje blagog do umerenog kovida kod pacijenata sa visokim rizikom.

Dat je milionima ranjivih Amerikanaca sa osnovnim zdravstvenim stanjima, smanjujući njihov rizik od smrti do 90 odsto.

Ali Pakslovid može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme kada se kombinuje sa uobičajenim lekovima za srčana oboljenja kao što su statini i lekovi za razređivanje krvi.

Istraživači iz bolnice i medicinskog centra Lahej, medicinske škole Harvard i drugih američkih institucija otkrili su da lek Pakslovid može povećati rizik od razvoja krvnih ugrušaka kada se uzima sa razređivačima krvi.

Takođe može izazvati nepravilan rad srca kada se kombinuje sa lekovima za bol u srcu i kada se uzima zajedno sa statinima može biti toksičan za jetru.

Lekovi kao što je aspirin su bezbedni za uzimanje sa Pakslovidom, naglašavaju istraživači. Ali lekari moraju da budu svesni da drugi lekovi mogu biti opasni i da ih treba prekinuti ili prilagoditi dok se pacijent leči od kovida.

Antivirusni lek je namenjen za upotrebu od strane pacijenata za koje se smatra da će se ozbiljno razboleti od smrtonosnog virusa, kao što su stariji i ljudi sa već postojećim stanjima poput srčanih bolesti.

Dr Sarju Ganatra, direktor kardioonkološkog programa u bolnici Lahej i medicinskom centru u Masačusetsu, rekao je: „Ključna je svest o prisutnosti interakcija leka Pakslovida sa uobičajenim kardiovaskularnim lekovima.

Pakslovid je napravljen od dva antivirusna leka, nirmatrelvira i ritonavira.

Dr Dan Barouč, direktor Centra za virusologiju i istraživanje vakcina u Medicinskom centru Beth Israel u Bostonu, koji nije bio uključen u novi rad, rekao je za CNN: „Drugi lek, Ritonavir, je nespecifičan lek koji inhibira metabolizam i povećava dozu drugog leka.

Ali Ritonavir u Pakslovidu takođe može inhibirati metabolizam drugih lekova. Zato morate biti veoma oprezni kada prepisujete Pakslovid ljudima koji uzimaju određene lekove za razređivanje krvi, lekove za srce, statine i druge lekove – rekao je Barouč.

Pakslovid je namenjen za upotrebu od strane pacijenata za koje se smatra da će se ozbiljno razboleti od smrtonosnog virusa, kao što su starije osobe i ljudi sa već postojećim stanjima kao što je bolest srca.

Milioni doza su propisani Amerikancima otkako je predstavljen ove godine.

Koje kombinacije predstavljaju najgore neželjene efekte?

Pet najvažnijih kardiovaskularnih interakcija lekova sa Pakslovidom kojih treba da budete svesni uključuju:

Antiaritmički agensi

Antiaritmički agensi se koriste za upravljanje abnormalnim srčanim ritmom. Mnogi od ovih lekova se metabolišu na način koji povećava nivoe u plazmi kada se daju istovremeno sa lekom Pakslovid. Iako je moguće početi sa lekom Pakslovid nakon privremenog prekida uzimanja antiaritmika u trajanju od 2-2,5 dana, sa praktičnog stanovišta to možda neće biti izvodljivo. Kliničarima se savetuje da razmotre alternativne terapije kovidai izbegavaju istovremenu primenu ovih agenasa sa lekom Pakslovid. Sotalol, još jedan antiaritmički agens, se eliminiše putem bubrega i ne reaguje sa Pakslovidom.

Antiagregacioni agensi i antikoagulansi

Antiagregacioni agensi se koriste za lečenje bolesti koronarnih arterija, posebno ako je pacijent dobio stent. Aspirin i Prasugrel su bezbedni za istovremeno davanje sa Pakslovidom. Postoji povećan rizik od stvaranja krvnih ugrušaka kada se Pakslovid daje zajedno sa klopidogrelom i povećan rizik od krvarenja kada se daje sa tikagrelorom. Kada je moguće, ove lekove treba prebaciti na Prasugrel. Ako pacijenti imaju kontraindikacije za uzimanje Prasugrela, onda treba izbegavati istovremenu primenu leka Pakslovid i razmotriti alternativne terapije.

Antikoagulansi ili razređivači krvi koji se koriste za lečenje ili sprečavanje krvnih ugrušaka, kao što je varfarin, mogu se davati istovremeno sa Pakslovidom, ali zahtevaju pažljivo praćenje faktora zgrušavanja u krvi. Nivoi svih direktnih oralnih antikoagulanata u plazmi se povećavaju kada se primenjuju istovremeno sa lekom Pakslovid, stoga može biti potrebno prilagođavanje doze ili privremeni prekid i upotreba alternativnih antikoagulansa.

Određeni statini

Istovremena primena Simvastatina ili Lovastatina sa lekom Pakslovid može dovesti do povećanja nivoa u plazmi i naknadne slabosti mišića (miopatije) i rabdomiolize, stanja u kojem razgradnjom mišićnog tkiva oslobađa se štetni protein u krvotok. Ove lekove treba prekinuti pre početka terapije Pakslovidom. Smanjenje doze Atorvastatina i Rosuvastatina je razumno kada se istovremeno primenjuju sa lekom Pakslovid. Ostali statini se smatraju bezbednim kada se daju zajedno sa Pakslovidom.

Ranolazine

Koncentracija ranolazina u plazmi, koji se koristi za lečenje angine i drugih bolova u grudima povezanih sa srcem, eksponencijalno se povećava u prisustvu inhibitora CPI450 kao što je Pakslovid, čime se povećava rizik od klinički značajnog produženja KT intervala i torsade de pointes (vrsta aritmije). Stoga je istovremena primena leka Pakslovid kontraindikovana. Savetuje se privremeni prekid terapije Ranolazinom ako se propisuje Pakslovid.

Imunosupresivni agensi

Nivoi imunosupresiva u plazmi koji su propisani pacijentima koji su bili podvrgnuti transplantaciji srca eksponencijalno rastu do toksičnih nivoa kada se istovremeno primenjuju sa lekom Pakslovid. Privremeno smanjenje doze imunosupresivnih agenasa zahtevalo bi često praćenje i bilo bi logistički teško. Stoga kod ovih pacijenata treba razmotriti alternativne terapije.

Pratite Portal Dnevni Puls na TelegramuFejsbuku, Tviteru i Gab-u!

Dnevni Puls/Mediji