srbija-arheolozi-iskopali-zenu-dzina

Fantastično otkriće naših arheologa koje dokazuje da su i na ovim prostorima živeli veoma visoki ljudi. Poznato je da su do sada po svetu pronađeni ostatici ljudi džinova koji su pre davno koračali našom planetom, sada su kosti izrazito visokih ljudi otkriveni i kod nas.

Na manastirskom groblju Đurine čelije naši arheolozi su otkrili ženu džina iz 17. veka. Arheološkim istraživanjem manastirskog kompleksa Đurine ćelije na Rudniku otkriven je skelet izuzetno visoke žene za taj period.

Arheolog Maja Miljević-Đajić navodi da je mogući slučaj gigantizma ili akromegalije, uključujući i progres drugih bolesti, ženi, čiji je skelet pronađen, verovatno otežavao kretanje i disanje i obavljanje svih fizičkih aktivnosti.

 

 

Ženu džina koju su sahranili na ovom lokalitetu imala je 35-40 godina i telesnu visinu od 186 cm. U poređenju sa telesnom visinom ljudi iz ovog perioda, skeletni ostaci pokazuju značajno odstupanje od proseka, a posebno kada su u pitanju žene koje su tom periodu bile visoke od 145-165 cm.

Endokrini poremećaji koji utiču na rast i razvoj osobe veoma su retki u arheološkim i modernim populacijama.

Gigantizam je izuzetno redak poremećaj.

Dokumentovano je oko 100 slučajeva mada je taj broj potcenjen. Akromegalija je češća u odnosu na gigantizam. Ljudi sa akromegalijom žive oko 50 godina. Najviši živi čovek Sultan Kosen, koji pati i od gigantizma i akromegalije, visok je 251 cm i ima 39 godina.

Osoba koja pati od gigantizma retko ili nikad ne doživi 25-30 godina zbog progresa drugih bolesti. Robert Vodlou je bio i ostaje najviši čovek na planeti sa neverovatnih 272 cm, a patio je od gigantizma i umro u 22 godini.

Pored toga što je žena džin sa Đurinih ćelija možda patila od endokrinog poremećaja imala je problem i sa bolestima zglobova. Bez obzira na svoje zdravstveno stanje bila je fizički aktivna do smrti. Teško je ili gotovo nemoguće utvrditi koliko je bola trpela tokom života, ali je sigurno imala teške periode.

Ovaj slučaj je pokazao da, uprkos otežanoj patološkoj slici i nesporno drugačijem fizičkom izgledu i razvoju, nije bila odvojena i izolovana od drugih grobova, već je u pogrebnoj praksi imala isti tretman kao i svi pokojnici uključujući i sahranjivanje ispod nadgrobnog spomenika – istakla je autorka u radu.

Tokom arheoloških iskopavanja na lokalitetu Đurine ćelije (15-17. vek) otkriven je manastirski kompleks sa nekropolom. Severno od crkve sahranjivanje je obavljano ispod nadgrobnh ploča tokom 17. veka.

Žena sa visokom telesnom visinom bila je sahranjena ispod nadgrobne ploče, a sanjom su bili i skeletni ostaci muškarca. Njene kosti bile su u sekundarnom položaju, a kosti muškarca u primarnom položaju. Grobnica je bila otvarana pre arheoloških iskopavanja, moguće od strane pljačkaša grobova, a na ostatku nekropole su verovatno bili sahranjivani monasi.

Sistematska arheološka iskopavanja na Đurinim ćelijama traju od 2013. godine.

Pratite Portal Dnevni Puls na TelegramuFejsbuku, Tviteru i Gab-u!

Dnevni Puls/Sve o Arheologiji