Carigrad je pao jer je neko zaboravio da zaključa kapiju?

Više od 1.000 godina, Carigrad se suprotstavljao beskrajnom nizu neuspešnih napada. Glavni grad Vizantijskog carstva, poznatog kao Istočno rimsko carstvo, bio je poznat po svojim snažno utvrđenim gradskim zidinama i genijalnoj odbrani.

Da li je zaista moguće da je tako moćan grad, poslednji bastion hrišćanstva na istoku, pao u ruke Otomanskog carstva zato što je neko zaboravio da zaključa kapiju?

Strateški pozicioniran između Azije i Evrope, Konstantinopolj je bio omeđen vodom osim na zapadnom frontu. Tamo je Teodosije II sagradio svoje čuvene Teodosijeve zidine. Ovi neosvojivi trostruki zidovi utvrđenja bili su okruženi jarkom širine 20 metara (65 stopa), dok je treći zid bio visok 12 metara (39 stopa), debeo 5 metara (16 stopa) i obuhvatao je 96 kula.

 

Carigrad je pao jer je neko zaboravio da zaključa kapiju?
Deo panorame izložen u Istorijskom muzeju Panorama 1453 u Istanbulu koji prikazuje opsadu Konstantinopolja. / Print Screen

Deo panorame izložen u Istorijskom muzeju Panorama 1453 u Istanbulu koji prikazuje opsadu Konstantinopolja. (Mustafa-trit20 / CC BI-SA 4.0)

Carigrad je vekovima izdržao opsade i napade. Ipak, 1453. godine, Carigrad se suočio sa strašnim osmanskim sultanom Mehmedom II. Izolovan od ostatka hrišćanskog sveta, Konstantin XI se našao sa brojčano manjom vojskom od samo 5.000. ljudi. Mehmed je doveo sa sobom 80.000 ljudi naoružanih čudovišnim topovima, od kojih je jedan bio dugačak i do 9 metara. Mehmet je upozorio da bi to moglo da učini da „ljudi zaneme ili da izazove pobačaj kod trudnica“. Sa sobom je doneo i manje topove koji su mogli da ispaljuju i do 100 puta dnevno.

Osmanlije su započele svoju 53-dnevnu opsadu 6. aprila 1454. Bila je to neravnopravna bitka i Konstantinopolj nije mogao da izdrži tako modernu tehnologiju. Grad je pao pod Osmanlije 29. maja. Izveštaji o poslednjem danu bitke, ponavljaju jedan aspekt povremeno. U ovoj verziji, Mehmed je udario u zoru, nailazeći na iznenađujuću ranjivost u odbrani Konstantinopolja. „Neka budala je ostavila otvorenu malu kapiju Kerkoporte na kopnenim zidovima“, objašnjava Brevminate. „Popeli su se na vrh zida i podigli osmansku zastavu… i dozvolili svojim saborcima da preplave grad.

Ovo je teorija koja se reklamira širom sveta u raznim publikacijama. Čak je Ilona Maska uvuklo u vruću temu kada je tvitovao mem sa temom vizantijskog vojnika koji se pitao „Da li sam zaključao kapiju?“ pokrenuvši lavinu gnevnih reakcija istaknutih turskih istoričara. Dejli Sabah je tvrdio da je ovu teoriju prvi zabeležio vizantijski istoričar Dukas, na Lezbosu u vreme čuvene opsade:

 Ovaj detalj je izmišljen da bi se prevazišao šok od osvajanja i omalovažio zauzimanje grada od strane Turaka.

Čini se da je istina možda da su Osmanlije jednostavno bile bolje opremljene i da su tako mogli da probiju put kroz čuvene zidine Carigrada.

Pratite nas na društvenim mrežama Fejsbuk i Telegram

Izvor: Ancient Origins