Masivna kometa keće se prema Zemlji

Masivna ledena kometa koja izvire iz trans-Plutonovih dubina našeg Sunčevog sistema je na putu ka Zemlji od bilo koje komete slične veličine – barem koliko su NASA-ini naučnici mogli da kažu.

Kometa, poznata kao C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein), ima zamrznuto jezgro koje ima 128.75 km u prečniku i 50x je veće od jezgra većine kometa koje putuju prema unutrašnjem području našeg Sunčevog sistema.

Veruje se da ima masu od oko 500 triliona tona, što ga čini 100.000 puta masivnijim od tipične komete koja se nalazi u unutrašnjem Sunčevom sistemu.

Vakcina protiv meningitisa može biti novo oružje protiv gonoreje

Kometa se kreće brzinom od oko 35405.57 km na sat, krećući se od ruba Sunčevog sistema prema njegovom centru.

Srećom, ne očekuje se da će kometa doći bliže Suncu, što je dalje čak i od Saturna. I ne očekuje se da će se ni toliko približiti do 2031.

Američki naučnici su bili svesni komete od otprilike 2010. godine, kada je bila 5 milijarde km od Sunca (otprilike na istoj udaljenosti između Zemlje i Neptuna. Od tada su naučnici koristili teleskope i na Zemlji i u svemiru kako bi pokušali razumeti više o kometi).

Ravna Zemlja mit ili istina?

Naučnici su koristili NASA-in svemirski teleskop Hubble da ispitaju kometu i procene njenu ogromnu veličinu. Trenutno naučnici mogu samo proceniti veličinu komete, jer je teško razlikovati jezgro od parne aure. Naučnici su koristili kompjuterski model kako bi pokušali razlikovati auru od jezgra komete.

Veruje se da je kometa stara milijardama godina, što znači da je nastala u ranim danima našeg svemira, i da je došla iz Oortovog oblaka, ledenog omotača kometa, asteroida i materijala koji formira sferni štit oko našeg Sunčevog sistema. Oortov oblak je teoretski koncept, naučnici nemaju vizuelni dokaz njegovog postojanja. Ali veruje se da bi ova kometa mogla pomoći naučnicima da saznaju više o Oortovom oblaku, za koji se veruje da je 5.000 puta udaljeniji od Sunca kao i Zemlja.

 

Izvor: Independent