Astronomski iznosi poreza na oružje

Zbog tragičnih događaja koji su zadesili Srbiju prošle nedelje, povuklo se i pitanje poreza na oružje.

Krajem svake godine Poreska uprava, nakon obrade podataka MUP, predaje pošti rešenja poreza na registrovano oružje poreskim obveznicima, i isti je i jedinstven za sve poreske obveznike na teritoriji Republike Srbije.

Prošle godine Poreska uprava je rešenja slala 01. decembra.

Iznosi poreza

  • automatska puška: 15.010 dinara
  • poluautomatska puška: 6.020 dinara
  • oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje: 4.070 dinara oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući i oružani list za pravna lica i preduzetnike): 20.290 dinara

Izmene Zakona o oružju i municiji

Kako je iz više strana potvrđeno nacrt novog Zakona o oružju i municiji se očekuje ove nedelje, a od novih uslova u Zakonu će biti novi zdravstveni uslovi, obavezni psihološki pregled za sve koji podnosi zahtev za dozvolu, a biće uvedene i obavezne kontrole na svakih 6 meseci ili godinu dana, piše Blic.

Kako je istakao Milan Andrić, pukovnik i pomoćnik sekretara MUP-a, u nekim „ad hoc“ situacijama utvrđivaće se i da li osobe imaju alkohol ili druge psihoaktivne supstance u svom organizmu.

Pročitajte još:

Prema njegovim rečima, u nekim “ad hoc“ situacijama utvrđivaće kod lica koja poseduju ili koja apliciraju za posedovanje dozvole za držanje i nošenje oružja da li u svom organizmu imaju alkohol ili psihoaktivne supstance.

„Do 2015. godine dozvole za držanje i nošenje oružja su bile trajne, a donošenjem ovog važećeg zakona o oružju i municiji, oružni list se izdaje na period od 10 godina s tim da lice na svakih pet godina, nekada i češće mora da prođe lekarski pregled“, izjavio je Andrić za Tanjug.

Nove kazne za sledeća krivična dela:

Onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlјa, prodaje, nabavlјa, vrši razmenu ili drži vatreno oružje za koje se može dobiti dozvola da bude kažnjen kaznom zatvora od 1 do 8 godina
Onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlјa, prodaje, nabavlјa, vrši razmenu ili drži vatreno oružje za koje se ne može dobiti dozvola da bude kažnjen kaznom zatvora od 2 do 12 godina
Onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlјa, prodaje, nabavlјa, vrši razmenu ili drži veće količine oružja ili oružje velike razorne moći da bude kažnjen kaznom zatvora od 5 do 15 godina
Onaj ko neovlašćeno nosi oružje za čije nabavlјanje i držanje nema dozvolu nadležnog organa da bude kažnjen kaznom zatvora od 5 do 15 godina
Onaj ko neovlašćeno nosi oružje za čije nabavlјanje i držanje ima dozvolu nadležnog organa da bude kažnjen kaznom zatvora od 1 do 8 godina.

Pratite Portal Dnevni Puls na TelegramuFejsbuku, Tviteru, Gab-u i Viberu!

Dnevni Puls/Mediji