Nikola Kalabić ubijen je od strane komunista

Nikola Kalabić je ubijen na dan 19.01.1946. godine od strane komunista kod Degurićke pećine na reci Gradac kod Valjeva.

Elitna jedinica Jugoslovenske vojske u otadžbini Gorska Garda, čiji je Kalabić bio komadant, brojala je preko 3500 boraca i smatrana za jednu od najjačih četničkih formacija.

Nikola Kalabić je rođen u Podnovlju kod Doboja, od oca Milana i majke Joke, koji se razvode posle Velikog rata.

U Beogradu je završio šest razreda gimnazije, a zatim upisao geodezijski odsek u srednjoj tehničkoj školi.

Posle studija službovao je u Beogradu, potom u Aranđelovacu i, najzad, u Valjevu, gde je do početka rata radio u valjevskoj katastarskoj upravi. Bio je član sokolskih organizacija i sokolski instruktor, kao i aktivni pripadnik Udruženja četnika za čast i slobodu otadžbine Koste Pećanca. Odlikovan je 1936. godine Ordenom Jugoslovenske krune.

Miloslav Samardžić, publicista iz Kragujevca, autor knjige „Istina o Kalabiću“, posle dugodišnjeg istraživanja tvrdi da je Kalabić koji je učestvovao u hvatanju Draže zapravo njegov dvojnik.

Fotografije na kojima navodno Kalabić pozira u martu 1946. s pripadnicima OZNA koji su učestvovali u operaciji „Draža“ uporedio je sa tri portreta na kojima je Nikola Kalabić snimljen 1935, 1943. i 1944. godine.

Te snimke dao je na analizu ovlašćenom sudskom veštaku-morfologu Lazaru Cvejiću koji je utvrdio da Kalabić iz 1946. ima drugačiji oblik glave, obrva, očiju i baze korena nosa od Kalabića na starijim fotografijama.

Konačni zaključak veštaka glasi da osoba na fotografiji iz 1946. uopšte nije Nikola Kalabić!

Apelacioni sud u Beogradu je 19. maja 2023. godine potvrdio rešenje Višeg suda u Valjevu kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju nekadašnjeg komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini Nikole Kalabića.

Pročitajte još:

U saopštenju ovaj sud je naveo da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da Kalabić nije sarađivao sa okupatorom i da je neosporno utvrđeno da ne postoji nijedan pisani dokument u kome se reguliše saradnja Kalabića sa nemačkom vojnom silom, te da je na osnovu svedoka istoričara, takođe, nesporno utvrđeno da je u novembru 1943. godine došlo do kontakta između Kalabića i Nemaca u selu Bujačić kod Valjeva.

Sud navodi i da je Kalabić bio lišen najelementarnijeg prava – “prava na život, kao i prava na imovinu, te su se stekli uslovi za njegovu rehabilitaciju”.

Zahtev za rehabilitaciju je podnela njegova unuka Vesna Kalabić u martu 2012. godine. Održano je osam ročišta sa preko 400 strana dokumenata koji su izvedeni kao dokazi u toku postupka.

Ovde možete pogledati dokumentarni film o Nikoli Kalabiću, u produkciji izdavačkog preduzeća “Pogledi” iz Kragujevca.

Pratite Portal Dnevni Puls na Fejsbuku i Viberu!

Dnevni Puls/koprijanradio.com