Srbija i dalje bez licence za kriptovalute

Od početka primene Zakona o digitalnoj imovini u Srbiji, još nijedna firma nije dobila dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje „menjačkih“ transakcija kriptovaluta.

Prema nezvaničnoj informaciji, desetak preduzeća je podnelo zahtev za dobijanje licence, za obavljanje neke od devet usluga iz oblasti digitalne imovine predviđene propisom, ali proces od tada nije završen.

Narodna banka Srbije je potvrdila, dozvole nisu izdate jer nijedan podneti zahtev nije imao potpunu dokumentaciju.

Uz to, samo je jednom privrednom društvu prelaznim odredbama Zakona o digitalnoj imovini omogućeno poslovanje, jer su pružali usluge na dan stupanja na snagu tog zakona i blagovremeno su aplicirali za licencu.

Nakon provera i preduzimanja odgovarajućih aktivnosti, desetak pravnih i fizičkih lica obustavilo je neovlašćeno pružanje usluga i dostavilo nam dokaze o tome – kažu u NBS.

– U slučaju bilo kakve sumnje ili saznanja za neovlašćen rad, preduzimamo mere, uključujući novčano kažnjavanje, mogućnost da se pokrene postupak prinudne likvidacije, odnosno brisanje pravnog lica i preduzetnika iz registra.

Podsećamo da neovlašćeno pružanje ovih usluga predstavlja i krivično delo.

Kako objašnjavaju u Centralnoj banci, nijedno pravno lice koje je podnelo zahtev za dobijanje dozvole nije dostavilo kompletnu dokumentaciju i podatke koji su propisani zakonom, ali je u toku odlučivanje o nekoliko takvih zahteva.

Među propustima je nedostatak uverenja o neosuđivanosti koji je uslov za članove uprave i vlasnike takve kompanije.

Za kontrolu neovlašćenog rada NBS koristi informacije iz medija, sa interneta, društvenih mreža, kao i informacije koje joj dostavljaju državni organi, građani.

Prema rečima Aleksandra Matanovića, konsultanta iz oblasti digitalnih valuta i generalnog direktora kompanije ECD, oni imaju pravo da rade dok čekaju licencu jer su se bavili ovim poslovima u vreme kada je donet zakon, a zahtev su podneli na vreme.

Ne znam zašto toliko traje, ali očekujemo da nam dozvola bude uskoro izdata – kaže Matanović.

Jasno je da je cilj zakona da uvede red u ovu oblast, da je dobar za korisnike usluga, dok je nama koji se bavimo ovim poslom nametnuo niz troškova, a ništa nam još nije olakšao.

Što se tiče kriptovaluta. Procenjuje se da u Srbiji oko 200.000 ljudi poseduje neku virtuelnu valutu, a oko 50.000 ima otvoren korisnički nalog u ECD, dok ih oko 40.000 „rudari“ bitkoine.

Stiče se utisak da se podnosioci zahteva nisu bliže ni upoznali sa relevantnim propisima u ovoj oblasti koji su na sistematičan način dostupni na našoj internet prezentaciji – objašnjavaju u NBS.

Zahtev za davanje dozvole podnosi se na jednostavan način, putem portala eUprava. Dokumentacija se podnosi u elektronskoj formi, automatski prosleđuje i NBS i Komisiji za hartije od vrednosti radi utvrđivanja nadležnosti.

Kompanije su od NBS mogle da zatraže dozvolu za prijem, prenos i izvršenje naloga koji se odnose na kupovinu i prodaju digitalne imovine za račun trećih lica, njihove prodaje za gotov novac, zamene digitalne imovine za drugu digitalnu imovinu.

Na spisku usluga su i čuvanje i administriranje digitalne imovine, usluge u vezi sa izdavanjem, ponudom i prodajom, vođenje registra založnog prava…

Pratite nas na društvenim mrežama Fejsbuk i Telegram

Izvor: Mediji